Brodska pirotehnika

To su proizvodi namijenjeni za spašavanje ljudskih života na moru. Svako plovilo obavezno je imati osnovnu brodsku signalizaciju (količinu propisuje Međunarodni standard) koja se sastoji od:

  1. DIMNA KUTIJA (S01) je dnevno signalno sredstvo za pomoć za brodove, brodice, splavi kao i druga plovila za sport i razonodu. Radi se o metalnoj kutiji.To je plutajuće signalno srestvo koje najmanje 180 sekundi razvija narančasto obojeni dim (djeluje i u situacijama kada je površina vode prekrivena benzinom i naftom);
  2. RUČNA BAKLJA (S02) - signal za osvjetljenje i upozorenje. To je signalno sredstvo za pomoć za uporabu na brodovima, brodicama, splavima za spašavanje i drugim plovilima za sport i razonodu. Ne smije se upotrebljavati na tankerima i drugim brodovima namijenjenim za prijevoz naftnih proizvoda;
  3. PADOBRAN RAKETA (S03) - signalno sredstvo za osvjetljenje prilikom operacija traženja i spašavanja. To je ručna signalna raketa (plastična kutija) koja doseže visinu do najmanje 300 m i ispušta crveni svjetleći signal s padobranom.

Brodsku signalizaciju moguće je naručiti i kupiti tokom cijele godine na mob.091/521-8792 ili upitom na e-mail uz obavezno predočenje brodske dozvole, za koju se signalizacija kupuje.